Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/91

Click to flip

91 Cards in this Set

 • Front
 • Back

blush (v.)

elpirul, elvörösödik

shiver (v.)

reszket, remeg

lump (n.)

csomó, gombóc (a torokban)

itchy (adj.)

viszketős

sensation (n.)

érzés

twitchy (adj.)

rángatózó

eyelid (n.)

szemhéj

cramp (n.)

görcs

crack (v.)

hasogat

knuckle (n.)

ujjizület

mechanics (n.)

működési elv

in-depth (adj.)

alapos

fatigue (n.)

kimerültség

over-exertion (n.)

túlterhelés

predominantly (adv.)

főként, elsősorban

transmission (n.)

továbbítás

seasonal (adj.)

szezonális

counteract (v.)

semlegesít

fluid (n.)

folyadék

fashion (n.)

mód

accumulation (n.)

felhalmozódás

hiccup (n.)

csuklás

palm (n.)

tenyér

rumbling (adj.)

korgó

tummy (n.)

gyomor, has

heartburn (n.)

gyomorégés

runny nose (ex.)

folyós orr

butterflies in sy's stomach (ex.)

lámpalázas, ideges, remeg a gyomra

see stars (ex.)

csillagokat lát (a fájdalomtól)

sneeze (v.)

tüsszent

pound (v.)

zakatol, hevesen dobog (pl. szív)

capillary (n.)

hajszálér

pronounced (adj.)

látható, észrevehető

blood vessel (n.)

véredény

scratch (v.)

megvakar

rash (n.)

(bőr) kiütés

cell (n.)

sejt

release (v.)

kibocsát

transmit (v.)

továbbad, átad

spinal cord (n.)

gerincvelő

thalamus (n.)

talamusz

cerebral cortex (n.)

nagyagykéreg

involuntary (adj.)

sima (izom)

benign (adj.)

egyhe, ártalmatlan

tic (n.)

tángás, izomvonaglás

breastbone (n.)

mellcsont

socket (n.)

üreg, vápa

joint (n.)

izület

bubble (n.)

buborék

dissolve (v.)

felbomlik

lubricating (adj.)

kenő- (folyadék, zsír)

synovial fluid (n.)

izületi folyadék

chatter (v.)

kocog, csattog (pl. fog)

emotional (adj.)

érzelmes, lobbanékony

windpipe (n.)

légcső

facilitate (v.)

elősegít, megkönnyít

on the verge of (ex.)

valaminek a határán

tear duct (n.)

könnycsatorna

nasal cavity (ex.)

orrüreg

impulse (n.)

impulzus, ösztön

perceive (v.)

észlel, érez

knotting up (n.)

görcsbe rándulás

calf (n.)

lábikra

sole (n.)

talp

yawn (v.)

ásít

build up (n.)

növekedés

lactic acid (n.)

tejsav

spasm (n.)

görcsös összehúzódás

electrolyte (n.)

elektrolit

calcium (n.)

kalcium

potassium (n.)

kálium

trigger (n.)

kiváltó ok, vminek az előidézője

stitch (n.)

szúrás, nyilallás

diaphragm (n.)

rekeszizom

fracture (v.)

(meg)reped

dislocate (v.)

kificamít, kicsavar

sling (n.)

(kar) felkötő kendő

cure (v.)

gyógyít

heal (v.)

meggyógyul

treat (v.)

kezel, ellát (beteget)

fragile (adj.)

törékeny

terminal (adj.)

halálos, gyógyíthatatlan

remedy (n.)

orvosság

antidote (n.)

ellenszer

bruise (n.)

zúzódás, ütés nyoma

abrasion (n.)

horzsolás

laceration (n.)

repedés, mély seb

stitch (n.)

öltés

prognosis (n.)

kór jóslat

diagnosis (n.)

kór meghatározás

make neither head nor tail of (ex.)

nem tud kideríteni belőle semmit