Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/66

Click to flip

66 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Co robią Twoi rodzice?

Vad gör dina föräldrar?

Ogrodnik

Trädgårdmäster

Co badała?

Vad forskade hon i?

Masz rodzeństwo?

Har du syskon?

Mam dwie siostry

Jag har två systrar

Czesto ich spotykasz?

Träffar du dem ofta?

Rzadko

Sällan

Rzeczywiscie

Faktisk

Dzwonimy do siebie nawzajem

Vi ringer till varandra ibland

Wczoraj

I går

Ciocia od strony ojca

Faster

W zeszlym roku

Färra året

W zeszłym roku mielismy dużą uczte dla całej rodziny

rra året hade vi stror fest för hela släkten

Przyszli prawie wszyscy

Då kom nästan alla

Nigdy

Aldrig

Masa kuzynów

Massa kusiner

Przeprowadzić się do Nowej Zelandii

Flyttade till Nya Zeeland

Może

Kanske

Dostała nagrode Nobla?

Fick hon nobelpriset?

Czesto marzylem zeby tak sie stalo

Jag drömde ofta om att hon fick det

Odkąd byłam dzieckiem

När jag var barn

W weekendy

På helgerna

Mieszkaliśmy w dość małym domu

Vi bodde i ett ganska litet hus

Brat taty

Farbror

Ciocie

Mostrar

Wiosna

Vår

Lato

Sommar

Jesień

Höst

Zima

Vinter

Co robiłaś w piątek?

Vad gjorde du i fredagS?

Leczyłem dziadka który był chory

Då hälsade farfar/ morfar som var sjuk

Myślałam, że byłaś na konferencji

Jag trodde att du var på konferens i Bryssel

Nie, byłam tam we środę

Nej, jag var där i onsdags

Wnuczek

Ett barnbarn

Rodzice

Föräldrar

Córka

Dotter

Syn

Son

Ciotka od matki

Moster

Jak zabawnie!

Vad roligt!

Jak ekscytująco!

Vad spännande!

Brat

En bror

Duży

Stor

Mój dom jest piękny

Mitt hus är vackert

Stary

Gammal

Fajny

Fin

Szczesliwy

Glad

Każdego roku

Varje år

Szwedzki król

Sveriges kung

Fizyka

Fysik

Goscie

Gäster

Ratusz

Standshus

Sala balowa

Festsalen

Udekorowany

Dekorerad

Kwiaty

Blommor

Urodzić się w Szwecji

Föddes i Sverige

Dorastałem

Växte upp

Płynnie mówić

Språk flytande

Z powrotem

Tillbaka

Nieprzerwanie

Fortsatte

Opatentować dynamit

Tog han patent på dynamit

Zaczął zarabiać dużo pieniędzy

Han började tjäna mycket pengar

Miał około 90 fabryk

Han hade cirka 90 fabriker

W 20 roznych wsiach

I 20 olika landet

Żył sam cale zycie

Levde ensam hela livet

Fundacja

En fond

Duza nagroda

Ett stort pris