Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back

sergi salonu

art gallery

bitmek

be over

plaj voleybolu

beach volley

yumuşak küçük meyve

berry

buckingham sarayı

buckingham palace

kamp

camp

tırmanmak

climb

geri dönmek

come back

rahat,konforlu

comfortable

bisiklete binmek

bicyle

dalış,dalma

diving

çiçek

flower

piknik yapmak

have a picnic

saklambaç

hide and seek

yürüyüş yapmak

hiking

tatil

holiday

kulübe

hut

buz hokeyi

ice hockey

buz pateni

ice skiting

ilginç

interesting

belirli özelliği olan

landmark

öğrenmek

learn

Londranın gözü

London Eye

bisikletle dağa tırmanmak

mountain climbing

ingilizce öğretmeni

Burhan Peynirci

müdür yardımcımız

Hüseyin Kozağaçlı

Matematik öğretmeni

Funda Kafa Beyazıt

dağ

mountain

müze

museum

toplamak

pick

yelkencilik

sailing

kum

sand

deniz kenarı

seaside

şehir turu

sightseeing

kayak

skiing

kar kayağı

snow boarding

spor tesisi

sport centre

kalmak,konaklamak

stay

güneşlenmek

sunbathing

yüzmek

swimming

çadır

tent

pisa kulesi

the Pisa Tower

Özgürlük Anıtı

the statue of liberty

tiyatro

theatre

doğa yürüyüşü

trekking

ziyaret etmek

visit

yürüyüş

walk

Müdürümüz

Nazmiye Güçlüoğulları