Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vanliga orsaker till akut buk? Hur bedöms bukstatusundersökning?

Kirurgiska: perforerat ulculus, gallstensanfall, akut pancreatit, ilius, appendicit.



Urologisk förklaring: akut cystet, abscess.



Gynekologisk: cysta, myom, extrauterin graviditet.



Intermedicinsk förklaring: pneumoni/pleurit, lungemboli, hjärtinfarkt.



Akut buk är ett akut insjuknande med smärtor i buken. Kan vara vad som helst både i och utanför buken.



Inspektion: hur ser den ut? Upplbåst? Sammanfallen? rör sig med andning? Operationsärr? Synligt bråck mm.


auskultation: Normalt tarmljud? Paralys? Metalliska/klingande tarmljud?


palpation: mjuk buk? Ofrivilligt muskelförsvar? Frivilligt muskelförsvar? Ömhet? Maximalt ömhet? Ljumskpulsar, bråckportar och op-ärr.


Perkussion (slå med finger eller hammare för att lyssna hur det låter/om det finns vätska) : Tympanism (gas i magen)? Dämpning?

Etiologi chrons

Okänd, dock tyder det på en ärftlig faktor. Chrons är en autoimmun sjukdom.

Patofysologi

Autoimmun sjukdom, kan uppstå i hela mag-tarmkanalen, från mun till anus. Slemhinnan blir inflammerad, bildar som öar av inflammation med frisk slemhinna emellan. Inflammationen engagerar ävendjupare lager i tarmen.


i tarmen.


Man tror att det är vårt immunförsvar som reagerar mot den normala bakteriefloran.


Det blir som sagt en inflammation, slemhinnan svullnar, blir sårig och blöder. Tarmen tar inte upp näring som den ska och vi förlorar proteiner och blod.

Symtom

Blodiga diareer.


Magont, särskilt vanligt med magknip efter föda.


Diarré


Viktnedgång då tarmen inte kan ta upp näring som den ska.


Även pga att man äter mindre


Känna sig trött och sjuk, kan bero på blodbrist eller själva inflammationen.


Bölder och fistlar kring ändtarmsöppningen.



Diagnos

Prover som tas är: HB, elektrolyter, crp, leverstatus då denna kan höjas vid tarmsjukdom, koloskopi, biopsi. Det man ser är "öar" av inflammation, resten är frisk. Även rektoskopiundersökning, då tittar man på ändtarmen.



Genom att även ta ett avföringsprov kan man utesluta andra tarmsjukdomar, tex tarminfektion. Har du hög halt av proteinet kalprotectin är det antagligen chrons.

Behandling

Ta bort en bit av tunntarmen som är skadad. Klipper av tarmen och lägger på magen,stomi, så den sjuka delen får vila. Sys sedan ihop igen. Kirurgi görs väldigt sällan då det inte botar.



Kortvarig behandling av kortison mot akuta symtom. Sedan antiinflammatoriska lm.



Även en ballong som vidgar tarmeen kan hjälpa. Har du mkt ärrbildning kan detta vidga så du slipper ta bort den delen.

Prevention

Sluta röka och ät bra kost. Rådfråga en dietist.

Komplikationer

Ökad risk förcancer i tarmen.


Inflammation i andra kroppsdelar, tex lever, ögon, leder.


Adherenser (sammanväxning).


Ilius


Förträngningar


Fistlar


Abcesser