Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back
מהו הנוקלאואיד
חומר תורשתי בתא הפרוקריוטי שלא עטוף משאר התא על ידי ממברנה.
prolifiration
התרבות, חלוקה מוגברת של התאים מתקיים בתהליך הראשוני של ההתפתחות.
differentiation
קבלת תפקיד מסוים, לשם כך התא צריך להפסיק להתחלק. (התמיינות)
מהו הרצף מחומר גנטי לחלבון
DNA> (after transcritpion) primary RNA> (splicing) mRNA> (translation) by the ribozom in the cytoplasme - protein.
מה התהליך הרנא השליח לחלבון
הרנא יוצא דרך הפורות בגרעין, מתיישב על הריבוזום בתוך הציטופלסמה. בתוך הריבוזום הופכת האינפורמציה של הרנא ליצירת החלבונים.
מהם מרכיבי הממברנה
ליפים וחלבונים (99%) וסוכרים.
מהם המרכיבים העיקריים של הליפידים
פוספוליפידם, כולסטרול וגליקוליפידים.
מהו המבנה הקלאסי של הפוספוליפיד
קצה הידרופובי וקצה הידרופילי, שתי שרשראות שומניות אשר אחת (שמאלית) רוויה יותר ולכן ישרה. הימנית בעלת קשר כפול ולכן מכופפת. דבר זה משפיע על הממברנה בכך שהיא פחות דחוסה וכתוצאה יותר נוזלית.
תאר את צורת הסידור של הפוספוליפידם בתא
lipid bi layer ראש פולרי כלפי חוץ והזנבות קבורים בתוך השכבות.
תאר את הכולסטרול
בעלת ראש פולרי (קבוצה הידרוקסילית) ואזור הידרופובי אשר כולל טבעת סטרואידית שטוחה ובהמשך חומצת שומן.
תאר את סידור הכולסטרול בשכבות
מסודר שחלקו ההידרופובי קבור בתוך החלק ההידרופובי של הפוספוליפידים. משפיע אל היציבות והקשיחות של הממברנה.
מהם ההבדלים בין הצד החיצוני לפנימי בממברנה
1. סוכרים נמצאים רק בצד החיצוני של הממברנה.
2. הכיפופים כתוצאה מהקשרים הכפולים נמצאים בעיקר בצד הפנימי - הצד החיצוני הרבה יותר דחוס.
3. מטען חשמלי שלילי בצד הפנימי.
מה היחס בין בין השומנים (ליפידם) לחלבונים בממברנה - במסה ומספר
מסה- שווה, מספר- פי 50 יותר ליפידים (כלומר החלבונים יותר גדולים)
מהם סוגי המיקומים של החלבונים בממברנה
1. חוצי ממברנה.
2. קבורים בתוך הממברנה כשרק צד אחד פונה החוצה או פנימה.
3. חלבונים פריפריאלים אשר קשורים לחלבון בממברנה אך לא נמצאים בתוכה בעצמם.
מהם סוגי התפקידים של החלבונים בממברנות
1. קולטנים
2. משאבות.
3. תעלות.
שלושתם בעיקר טרנס ממברנליות.
איך קוראים למה שנקשר לרצפטורים ומה הסוגים שלו?
ליאגנד:
1. autocrine: נוצר בתא, מופרש החוצה ונקשר לרצפטורים בתוך התא.
2. paracrine: נוצרים בתא ומתקשרים לרצפטורים של תאים קרובים.
3. endocrine: נוצרים באזור אחד, ועל ידי הדם פועלים רחוק.
איזה שינוי קורה לאחר קשירת הליאגנד
שינויים במבנה הרצפטור באזור התוך תאי שלו וזרחון באזור התוך תאי שלו.
מהם שכבות הגרעין?
outer / inner nuclear membrene.
perinucluear space.
nuclear pores - נקבוביות במעטפת.
nuclear lamina- חלבונים גרעיניים אשר מרפדים את הגרעין ותומכים בו.
מה קורה ב- endoplasmic retinaculum?
מרנא יוצא מהפורות ומתיישב על הריבוזומים שם מתרחשת בניית החלבונים. לאחר מכן הם מוחרדים ללומן שבא.ר. בו מתרחשים תהליכי עיבוד של חלבונים. הם נודדים לאזור מרוחק יותר ומופרשים לציפטופלזמה.
מהם מאפייני הריבוזומים?
בלעי תתי יחידות קלה וכבדה. מורכבים מארבעה סוגים של רנא ריבוזומלי ומ-80 סוגי חלבונים.
תאר את מבנה הפוליזומים ואיך הוא נוצר
ריבוזום מתחיל לנוע על המרנא ומתרגם כל שלושה נוקלאוטידים לחומצת אמינו הנוספת לחלבון. הוא ממשיך כך שוב ושוב עד סוף המרנא ואז משתחרר החלבון ונפרדים התתי יחידות של הריבוזום. הפוליזום הוא בעצם המרנא עם הרבה ריבוזומים בשלבים שונים של בניית החלבונים.
מהו אברון הגולג'י ומה הוא מבצע
שש ציסטרנות המופרדות אחת מן השנייה. החלבון יוצא מהא.ר. בתוך שלפוחית נודד על להתאחות עם ממברנת הגולג'י. תוכן השלפוחית מוחדר לאברון שם הוא עובר שינויים, מתרכז באזור מסוים ולבסוף מופרד כשלפוחית - ליזוזום.
מה בתוך הליזוזום?
בתוכה קיימים אנזימים הידרוליטיים- משתמשים במים על מנת לפרק מולק' אחרות. בתוך הליזוזום 40 סוגים של אנזימים מסוג זה.
מהם מאפייני הליזוזום? כיצד הוא שומר עליהם?
החומציות בליזוזום היא 5- איי.טי.פי נדרש על מנת לתת אנרגיה שתשמור על רמה זו - נהפך לאיי.די.פי בסוף התהליך. השמירה הזו חשובה כדי שאם אנזים יצא מהליזוזום הוא יאבד את פעילותו בסביבת התא ולא יוכל לעכל דברים בו.
מהם דרכי הכניסה של מולק' לתא?
1. מולק' קטנות- דיפוזיה.
2. מולק' פולריות- שימוש בנשאים כמו חלבוני תעלות ומשאבות.
3. מולק' גדולות- אנדוציטוזה- חומר מתרכז באזור החוץ תאי, גורם לכיפוף הממברנה עד לסגירת שלפוחית וכניסתה לתא.
מהם הסוגים של האנדוציטוזה?
1. חומר מוצק שנכנס אל התא - פאגוציטוזה.
2. חומר נוזלי - פינוציטוזה.
3. receptor mediated endocytosis - מתווכת על ידי רצפטורים ספציפיים.
מהו תהליך העיכול על ידי ליזוזום?
ליזוזום ראשוני משתחרר מהגולג'י ועוברים עם איחוי עם שלפוחית האנדוציטוזה - בשלב זה נקרא ליזוזום שניוני.
תוצרי הלוואי לאחר הפירוק משתחררים מהתא בתהליך אקסוציטוזה.
מהם מחלות אגירה?
מחלות בהם נפגע אנזים אחד בליזוזום ובגלל זה חומרים לא יכולים לעבור מטבוליזה , נאגרים בליזוזום עד שהוא ממלא את כל התא. הדבר גורם בסוף למוות.
מהו ubiquitin?
מערכת ספציפית לפירוק חלבונים ללא ליזוזום. החומר משמש כתג לחלבונים שסיימו את תפקידם הוא מעביר אותם להשמדה (פירוק לחומצות אמינו בסיסיות) בקומפלקס הנקרא proteasome.
מהו מבנה המיטוכונדריה
שתי שכבות ממברנה שביניהם רווח. הפנימית יוצרת מפרצים כדי להגדיל את שטח הפנים. האזור בתוך המיטוכונדריה נקרא matrix.
מהו תפקיד המיטוכונדריה
להפוך את תוצרי פירוק המזון לאיי.טי.פי.
מהם המרכיבים העיקריים של הציטוסקלטון ובאיזה תאים הוא נמצא?
נמצא רק באתים אאוקריוטיים (כמו המיטוכונדריה) מרכיבים:
1. microfilaments.
2. intermidiate filaments.
3. microtubules.
ממה בנויים (פרט) ה - microfilaments?
בנויים מחלבון שנקרה אקטין.
monomer of actin> strand (filamor)> filament (two strands)> bundle> fibers (stress fibers).
מה תפקיד המ.פ. וכיצד הם מבצעים אותו?
מתנגדים למתיחה ולכוחות שמושכים את התא מהצדדים. על ידי כך הם שומרים על מבנה התא והיציבות שלו. משתתפים גם בכיווץ שרירים וחלוקת תאים.
מה עלול לקרות בתאים סרטניים בהקשר למ.פ.?
יכולת ייצור סיבי האקטין נפגעת וכך גם היכולת לשמור את התא שטוח ולהיצמד לתאים אחרים. התאים נהיים עגולים, מתנתקים ממברנות צמודות וכך יכולים להיכנס לזרימת הדם ולנדוד- הבסיס ליצירת גרורות.
מהם המאפיינים של האינטמידיאט פילאמנטס (א.פ.) פרט
גודלם אמצעי בין השלושה ולעומתם הם ספציפיים לסוגים מסוימים של תאים. מבנה הסיבים שונה בתאים שונים.
מהו תפקיד הא.פ.?
עיגון המ.פ. לממברנה.
ממה מורכבים המיקרוטובלות?
הגדול ביותר, מורכב מחלבונים הנקראים טובולין (שני סוגים אלפא וביתא). היחידות הבונות הם דימרים (קומפלקס של שני חלבונים) אחת אלפא ואחת ביתא. הדימרים יוצרים שרשרת ארוכה הנקראת פרוטופילאמנט ו-13 כאלו יוצרים את ה-מ.ט.
מהו תפקיד המ.ט.?
מתנגדות לדחיסה, מושכות את הכרומוזומים לצדדים בהתחלקות ומשתתפות בתנועתיות התא.